Bájka o druhom Božom prikázaní alebo "O psíkovi a mačke"