Deklarácia 29 - naozaj je to krok správnym smerom?