Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna