Čím to je, že ateisti tak často a tak radi veria v pavedecké nezmysly?