Provisio infirmorum — Zaopatrovanie chorých (1968)