Omše z Domu sv. Marty v dobe karantény boli zážitkom duchovnej blízkosti