Svätec, ktorý financuje vraždenie a genocídy - Bill Gates