18.mája 2020 - 100 výročie narodenia pápeža sv. Jána Pavla II.