Hľaďme na kríž a žime vo svetle, nebuďme netopiermi – z homílie pápeža Františka