Veľkonočná vigília Svätého Otca: Právo na nádej, odvaha, návrat do Galiley