Pápež slávil pamiatku Pánovej večere: Ďakujem Bohu za vás, kňazi