„Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte...“