Duchovné povzbudenie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku