Dôležitá rada ako zachraňovať duše počas pandémie koronavírusu