Americká akadémia vied (NAS) ako nástroj dvíhania ateistického sebavedomia