Keď ateistom neslúži pamäť alebo sú evidentne nedovzdelaní