Žije 29 rokov v uzatvorenom kláštore. Dáva tipy, ako prežiť čas doma