Púťou na milostivé miesta Svätý Otec vyprosoval koniec pandémie