Maltézska pomoc vyzvala k starostlivosti o ochrozených starých ľudí