Pápež František : Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení.