Z rannej homílie pápeža: Nesťažujme sa, Pán odpúšťa naše hriechy