Bláznovstvo lásky vo vlastnej zraniteľnosti - pápež pri jubileu Rímskej charity