Z homílie pápeža Františka na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna