Z pozdravu Svätého Otca Františka pri modlitbe „Otče náš“