Z katechézy pápeža Františka: Pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste