Z homílie z Popolcovej stredy: Nabrať kurz k trvalým hodnotám