Z generálnej audiencie: Nedá sa milovať len pokým sa to človeku hodí