Jedinou autentickou mierou života je láska, s akou nás všetkých miluje Boh