Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka SVD: Kríže v našom živote