Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka SVD: Kto je Duch Svätý?