Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka SVD na dnešnú nedeľu