Z rannej homílie: Milovať a slúžiť s vedomím, že nie sme väčší od Pána