Arcibiskup Cyril Vasiľ: Čím je človek bez viery vo vzkriesenie?