Z príhovoru: Anjel Pána so Svätým Otcom vo 4. pôstnu nedeľu