Pápež František: Trpezlivosť je krásna cnosť, ktorú si treba vyprosiť