Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD: Čo Petrovu svokru trápilo naozaj?