Z homílie z Domu sv. Marty: Pozor na prázdne jasličky bez života