Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD: Bude Boh naozaj taký tvrdý?