Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD: Nedávajte cisárovi, čo patrí Bohu