Zo zamyslenia P. Milana Bubáka SVD: Pracuj s tým, čo máš k dispozícii