Z dnešného príhovoru Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána