Zo zamyslenia pátra Milana Bubáka SVD: Tichosť a pokora srdca