Sv.Otec na slávnosť Božieho tela: Eucharistia je pamiatka Božej lásky