Z katechézy Svätého Otca: Mária Magdaléna ako apoštolka nádeje