Pápež František : Milosrdenstvo otvára myseľ a srdce