Z homílie R. Cantalamessu: Kríž stojí, kým svet sa točí