Z posolstva Svätého Otca Františka na 50. svetový deň pokoja