Kvantová mechanika v súlade s existenciou Pozorovateľa