Z Apoštolského listu Misericordia et misera Svätého Otca Františka na záver Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva (13.)