Z generálnej audiencie: Prijať cudzinca a zaodieť nahého